Investerarwebb

Ledning

Ulrika Björk

CEO

Född 1968, anställd sedan 2017 - har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Ulrika har tidigare varit CFO på Hemmakväll AB, Head of Finance på Stena Line Travel Group AB, Controller på Kemira AB samt en rad olika befattningar inom IKEA.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Adjungerad styrelseledamot i Hemmakväll AB, styrelseledamot i Stena Line Travel Group AB, FeriDe Reisen GmbH och Best Travel A/S.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier*  88 400 
100 000 teckningsoptioner 2018/2021, 100 000 teckningsoptioner 2019/2022 samt 
100 000 teckningsoptioner 2020/2023 

Nina Forsvall, CFO

Nina Forsvall

CFO

Född 1965, anställd sedan 2020. Nina har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Hon har varit verksam inom finans och HR och har bred erfarenhet från att bygga strukturer och processer i bolag som befinner sig i tillväxtfaser. Nina har tidigare varit på bl a Awapatent AB, Ipendo AB, Donya Labs AB och senast på Bühler Nordic.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren)
Adjungerad styrelseledamot i Donya Labs AB

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande: 
-

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 60 556 aktier
37 500 teckningsoptioner 2020/2023

Andreas Holm, COO

Andreas Holm

COO, tf CMO

Född 1972, anställd sedan 2020. Har en MBA från Henley Management College. Andreas har tidigare varit Sales Director på Thule Group AB Marketing Manager på DaimlerChrysler AS samt drivit eget företag med inriktning mot sportmode-konfektion.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelsemedlem Scandinavian Outdoor Group

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
Styrelsemedlem Flädie Gruppen

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande: -

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 3 300

Daniel Röme, Polygiene

Daniel Röme

CTIO

Född 1976, styrelseledamot maj 2018 – maj 2020 och operativ i bolaget sedan januari 2019. Daniel har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom innovation samt affärs- och produktutveckling.

Utbildning: M.Sc. Kemiteknik, Ph.D. Organisk kemi, Lunds Tekniska Högskola samt Styrelseprogrammet, EFL Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör och Företagsrådgivning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nexam Chemical Holding AB (publ), Nattaro Labs AB samt Styrelseordförande i Svensk Trygghetstjänst AB, Ndjeka Röme AB, Rome Consulting AB samt Rome Holding AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Inga tidigare uppdrag.

Innehav i Polygiene:
Aktier* 233 661
Optioner* —

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.

Dane Momcilovic CTO

Dane Momcilovic 

CTO

Född 1976, anställd sedan 2020.

Bakgrund: Dane har en Civilingenjörsexamen i kemiteknik och en Doktorsexamen i analytisk kemi från Lunds Universitet. Han har tidigare arbetat som Group R&D Manager på Diab Group AB och som CTO på Nexam Chemical AB.

Övriga pågående uppdrag:  N/A

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):  N/A

Innehav i Polygiene:
Aktier: 27 300