Investerarwebb

Affärsmodell och värdekedja

Polygiene har en unik värdekedja och affärsmodell nära kopplade till bolagets primära kunder, det vill säga företag bakom många olika kläd- och varumärken.

Affärsmodellen baseras inte bara på försäljning av funktionaliteten till kunderna, utan i erbjudandet ligger även en helhetslösning som innefattar ett kommunikations- och informationspaket till butiker och konsumenter, utbildning av kundens säljare, kontinuerlig kundsupport, hantering av hårdvaran i form av applikation av själva preparatet hos ­respektive kunds textilleverantör, all administration runt detta samt kvalitetskontroll (QA, QC) och uppföljning. Upplägget – som innebär ett intimt samarbete mellan Polygiene, Bolagets agenter och distributörer, respektive varumärkespartners och deras underleverantörer – har utarbetats och vidareutvecklats under ett antal år och är, och kommer att vara, svårt för konkurrenter att kopiera. Polygiene levererar ett högt värde till varumärkena, varigenom Bolaget kan säkra en god marginal.