Investerarwebb

Om oss

Bolaget Polygiene bygger varumärket Polygiene® kring funktionen luktkontroll och Polygiene Stay Fresh®-lösningar för konsumenter. Polygiene bygger sitt varumärke genom att aktivt arbeta med hela värdekedjan från utveckling och tillverkning hos underleverantörer till marknadsföring, distribution och aktiv kundsupport.

Polygiene vänder sig huvudsakligen till tillverkare av ledande premium­klädmärken och deras kunder. Erbjudandet till dessa består av textil- eller materialbehandling, funktionslösningar, kunskap och aktiv support rörande luktkontroll och Polygienes Stay Fresh-koncept. Syftet är att erbjuda kunderna en helhetslösning för sina respektive produktprogram och klädmärken. Effekten på och marknadsnyttan för Bolagets kunder är:

  • En allmänt ökad fräschör och förbättrad hygien på alla material, såväl mjuka som hårda.
  • Reduktion av dålig lukt på framför allt textilier (sport­kläder) och sportutrustning som är svåra att tvätta (exempelvis hjälmar och andra skydd).
  • Förlängd livslängd på produkterna i och med att mikrobernas tillväxt förhindras – det är mikroberna som orsakar nedbrytning och dålig lukt.
  • Varumärkets förmåga att snabbt och tydligt kommunicera sina fördelar och därmed realisera mervärden för såväl kundföretag som konsument.

Bolaget använder, såvitt bolaget vet, de bäst fungerande teknologierna som dessutom är bluesign®-godkända, vilket innebär att de uppfyller stränga oberoende miljö- och produktlivscykelstandarder. De additiv som Bolaget säljer är tillverkade i EU och Japan med minimal resursanvändning och uppfyller stränga miljökrav. En del av Polygienes lösningar är baserade på silversalt, och då i låga koncentrationer, som är baserat på återvunnet silver. Kläder behandlade med Polygiene kan återanvändas. Polygienes lösningar baseras inte på nanosilver.

Polygiene är medlem i Kemikaliegruppen/Swerea vilket bland annat innebär att Bolaget kontinuerligt uppdateras och aktivt kan bidra till eventuella förändringar av lagar och regler för kemikalier samt övriga miljörelaterade frågor.

Alla tecken tyder på att efterfrågan på Polygienes lösningar för luktkontroll och fräschör kommer att vara fortsatt stor och växande.

Luktkontroll är en marknad med mycket stor potential

Polygiene har haft ett stort genomslag inom segmentet Sport & Outdoor (bland annat kläder, skydd och därtill relaterade artiklar) där tillväxtpotentialen är fortsatt god. Nya segment som har tillkommit och nu aktivt bearbetas är kläder (både mode-, sport- och arbetskläder), skor, hemtextilier med mera. För ett flertal applikationsområden har man endast i begränsad utsträckning påbörjat en marknadsbearbetning och penetrationsgraden är ännu låg. Bedömningen är därför att potentialen inom dessa nytillkomna segment förväntas vara betydande.

Allmän bolagsinformation

Polygiene är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556692-4287 vilket registrerades vid Bolagsverket den 1 december 2005. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). ­Styrelsen har sitt säte i Malmö. Polygiene AB har inga dotterbolag men äger 49 procent av intresseföretaget Polygiene Limited med registreringsnummer 06803458.