Investerarwebb

Drivkrafter och behov

Global makrotrend

En växande medelklass som får mer och mer fritid samtidigt som medvetenheten runt hälsa ökar leder till att fler och fler människor lägger mer tid och pengar på utseende, mode, sport, träning och välbefinnande.

Konsumenternas drivkraft

Människor är mer och mer måna om hur de uppfattas av andra. Av stor betydelse är att man inte vill lukta illa eller känna sig ofräsch varken till vardags eller vid träning. Allt fler konsumenter efterfrågar lättskötta kläder som inte luktar illa efter användning.

Polygiene har genomfört ett antal marknadsundersökningar, så kallade ”conjoint”-studier, som tydligt påvisar konsumenters upplevda behov:

  • 90 procent säger att odör påverkar självförtroendet negativt
  • 30 procent har slängt ett nytvättat plagg på grund av odör
  • 60 procent är villiga att betala mer för ett plagg som håller sig odörfritt
  • 63 procent skulle välja ett underställ som är Polygienebehandlat för £70 framför ett icke-Polygienebehandlat underställ för £15, det vill säga att de värdesätter Polygienes funktionalitet och är villiga att betala ett signifikant högre pris för att försäkras ett odörfritt plagg

Vidare vill konsumenter vara miljövänliga och samtidigt spara tid och pengar genom att tvätta mindre. Konsumenter uppvisar en tydlig trend att vilja gå mot en ökad miljömedvetenhet och klimatsmarta val, vilket mycket väl passar in på Polygienes ”Wear More. Wash Less.”-koncept.

Varumärkenas drivkraft

Inom Sport & Outdoor har det skett en polarisering, antingen är man ett ”value brand”, det vill säga ett varumärke som erbjuder en produkt till ett lågt pris, eller så är man ett ”premium”- eller ”specialty brand” som levererar den bästa funktionaliteten, de senaste nyheterna, den bästa designen, den bästa möjliga differentieringen med mera till ett högre pris. Polygiene fokuserar och profilerar sig helt och hållet mot ”premium”- och ”specialty brands”. För att motivera ett högre produktpris måste dessa varumärken kunna erbjuda konsumenterna såväl bästa funktionalitet som en tydlig och säljande produktbeskrivning, vilket Polygiene också gör.

Samhällets drivkraft

Det finns över sju miljarder människor i världen som alla behöver kläder. Man räknar med att det i USA och Europa förbrukas cirka 30 kilo textil per ­person och år. I Indien, som inom tolv år förväntas gå förbi Kina i befolkningsmängd, är denna siffra 5 kilo. I Kina är den 14 kilo textil per person och år. I takt med en ökande befolkning och allt högre levnadsstandard förbrukas och tvättas det mer och mer textil, vilket medför att vattenförbrukningen ökar allt snabbare. Färskvatten är en bristvara på allt fler håll i världen. Exempelvis föreligger det i stora delar av USA, Europa och Asien en allt större vattenbrist, särskilt i storstadsregionerna. Grundvatten­nivåerna sjunker och många stora floder har fått kraftigt minskade vattenflöden samtidigt som graden av förorenat vatten ökar.

Polygienes ”Wear More. Wash Less.”-koncept bidrar genom en ökad livslängd hos textilplagg och mindre behov av tvätt till att minska det globala resursslöseriet och vattenförbrukningen.

Källa: Studie gjord 2006 av Cambridge University 2006, benämnd ”Well dressed?”.

I detta avsnitt är det Bolagets uppfattning och samlade kunskap som är källan till påståenden och fakta, om det inte uttryckligen finns specifik källhänvisning.