Investerarwebb

Marknad

Polygiene är i dag marknadsledande inom segmentet luktkontroll, sett såväl från en teknisk synvinkel som ur ett varumärkesperspektiv. Bolaget har tagit på sig uppgiften att bygga upp och utveckla kategorin luktkontroll/Polygiene Stays Fresh® i textilmaterial inom en rad segment samt Footwear.

 Polygiene i världen

Polygiene möter marknadens behov

Polygiene möter genom sina produkter och lösningar såväl konsumenternas som varumärkespartners (”brand partners”) behov av bästa funktionalitet inom området luktkontroll, Polygiene Stays Fresh® och Polygiene – Wear More. Wash Less.®. Genom sitt unika totalkoncept, som inkluderar inte bara produkterna utan också applikationsteknik och aktiv marknadssupport, hjälper Bolaget sina kunder att sätta in Polygiene i sitt rätta sammanhang. Härigenom tydliggörs såväl nyttan som nöjet av att använda sig av plagg och produkter som är behandlade med Polygiene. Polygiene möter med bred marginal alla de produkt-, miljö- och säkerhetskrav som ställs via lagstiftning och branschspecifika certifieringar.

Marknadspotential

Världens produktion av textil, till bland annat sport-, livsstils- och funktionskläder, skor, accessoarer, skydd och hemtextilier, utgörs till en växande andel av syntetiska material, särskilt polyester.

Textilmaterial baserade på fiber av polyester har många fördelar i form av goda och flexibla egenskaper samt kostnads- och resurseffektivitet. Dessutom kan polyester och andra syntetfibrer återvinnas och detta gäller även om de är Polygienebehandlade. En välkänd nackdel med polyester-baserade textilmaterial är dock att de utgör en utmärkt bas för odörgivande bakterietillväxt. ”Stinky polyester” är ett välkänt begrepp och Polygiene erbjuder en effektiv och miljövänlig lösning som håller kläder, skor, skydd (till exempel hjälmar och knäskydd) och andra plagg och artiklar fria 
från odör.

Uppskattningsvis är den nuvarande totala globala adresserbara marknaden för “branded odor control” mer än 1800 miljoner enheter av kläder, skor, textilier etc årligen, motsvarande uppskattningsvis 1900 miljoner yards av textil årligen. Den absoluta merparten av denna adresserbara marknad är för nuvarande openetrerad av Polygiene och dess konkurrenter. Häri ligger merparten av den framtida tillväxtpotentialen för Polygiene, att utbilda nuvarande och framtida kunder (brand partners) om potentialen i ”branded odor control”. Den adresserbara marknaden på mer än 1800 miljoner enheter/styck/par fördelas enligt följande: Sportswear (450m), Fashion (660m), Workwear (48m), Footwear (450m) and Home Textile (200m). Se tabellen nedan för mer detaljer.

Segments Sportswear Fashion Workwear Footwear Home textile TOTAL
Global marknad 2016, estimerat detaljhandelsvärde (miljarder USD) 300 1100 40 300 100 1840
Relevanta material, layers etc för odörkontroll behandling, estimerad % 30% 15% 15% 25% 25%  
Global marknad 2016, relevant för odörkontroll behandling, estimerat detaljhandelsvärde (miljarder USD) 90 165 6 75 25 361
Relevanta produkter (premium och övre-medel prisnivåer) för "branded" odörkontroll behandling, estimerad % 25% 20% 20% 30% 20%  
Global marknad 2016, relevant för "branded" odörkontroll behandling, estimerat detaljhandelsvärde (miljarder USD) 23 33 1 23 5 84
Estimerat genomsnittspris per enhet, i premium och övre-medel prisnivåerna (USD) 50 50 25 50 25  
Global marknad, relevant för "branded" odörkontroll behandling , estimerat antal av enheter/styck/par (miljoner) 450 660 48 450 200 1808


Bolagets försäljning 2016 på 62 miljoner kronor, motsvarande över 30 miljoner yards textilier, utgör betydligt mindre än fem procent av den globala långsiktiga försäljningspotentialen för Bolaget, sett till den bedömda och relevanta marknadspotentialen enligt Polygienes egen bedömning.

Polygiene är verksamt på en global bas inom premiumvarumärkes­segmentet, och uppvisade en försäljning för 2016 på 62 miljoner kronor fördelat inom fyra olika segment där Sport & Outdoor dominerar:

  • Sport & Outdoor (sportkläder, skydd, friluftsliv, jakt, fiske med mera): cirka 72 procent
  • Livsstil & Arbetskläder (skjortor, blusar, byxor, kostymer, underkläder, strumpor, skor med mera): cirka 10 procent
  • Hemtextilier (handdukar, lakan, örngott, madrasser, ­kuddar med mera): cirka 9 procent
  • Footwear (skor och inläggssulor): cirka 1 procent
  • Annat (färg, golv, sanitet med mera): cirka 8 procent

En tydlig trend som kan skönjas är att de olika segmenten, exempelvis Sport och Livsstil, alltmer flyter samman och överlappar varandra – inte minst sportkläder har i ökande grad blivit mode. Detta är en utveckling som är till fördel för Polygiene.

ABC-analys:
Andel av total omsättning 2016 (62 MSEK, %)

 

 

Välpositionerad

Polygiene har goda förutsättningar att bli den stora globala ledaren inom kategorin luktkontroll, i ytterligare segment utöver Sport & Outdoor

De mest framgångsrika kategoriledarna, ”ingredient brands”, inom textilbranschen (till exempel Gore-tex och Lycra) kännetecknas av en tydlig funktionalitet. De löser ett upplevt och tydligt konsumentbehov, vilket resulterar i ett signifikant kundvärde. Detta kundvärde kan kommuniceras genom ”co-branding” på ett enkelt och konsekvent sätt i marknadsföringen av den konsumentprodukt där funktionen applicerats, exempelvis skor eller jackor med Gore-tex-membran.

Ledande och framgångsrika ”ingredient brands” kan på så sätt genom ”co-branding” med varumärken förstärka varandras attraktivitet och värde.

Polygienes premiumvarumärkespartners använder i hög grad Polygiene-”co-branding” i sin marknadskommunikation för att beskriva funktionaliteten luktkontroll eller Polygiene Stays Fresh®. Härigenom ökar ”premium brand”-produkternas attraktivitet och värde för konsumenten.

Erfarenheten från andra typer av ”ingredient brands” visar att ledaren i respektive kategori (vad gäller funktionalitet) kan bli en stark marknadsledare genom att sätta en standard som andra aktörer sedan får försöka följa. Polygiene har lyckats erövra ledarpositionen och har mycket goda förutsättningar att ytterligare befästa och förstärka denna inom segmentet Sport & Outdoor och är nu på god väg att erövra denna position även inom segmenten Livsstil, Footwear och Hemtextilier.

Polygiene levererar en komplett och beprövad lösning

Polygiene levererar, förutom additiv även:

  • Utbildning inom anpassade tillämpningar, hållbarhet- och prestandatestning
  • Varumärkesutveckling för Produkt- och funktionalitet: Hang tags, insydda etiketter, produktvårdsetiketter
  • Varumärkesutbildning för säljkåren, lanseringsstöd
  • Utbildning och ”seeding” för handeln – ”seeing is believing”
  • Kundomdömen, PR/media, internet och stöd inom sociala medier

Insydda etiketter, produktvårdsetiketter, hangtags och POS

Prenumerera