Investerarwebb

Viktig info om First North

Nasdaq First North (“First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika ­börserna som ingår i Nasdaq.

Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad, utan följer istället ett mindre regelverk anpassat till företrädesvis mindre tillväxtbolag.

En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett bolag, vars aktie handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget följer First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En Certified Adviser granskar bolag, vars aktier ska listas på First North.

Nasdaq godkänner en sådan ansökan om listning.