OM POLYGIENEVision, mål och strategi

Detta är de vägledande principerna för våra affärsbeslut och positionerar oss för långsiktig framgång. De bidrar till att vinna kundernas och medarbetarnas förtroende, och de hjälper oss att genomföra förändringar, hantera svårigheter och skapa värden för våra intressenter.

VISION

Vi vill förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar.

MISSION

Polygiene® ska vara det marknadsledande ingredient brand för stays fresh-lösningar. I samarbete med klädmärken och andra kvalitetsvarumärken levererar vi en produkt som är effektiv, säker att använda, ökar produktens livslängd samt bidrar till en mer hållbar livsstil och en mer lönsam verksamhet för våra partners.

STRATEGI

”Polygiene® ska vara det världsledande varumärket inom stays fresh-teknologier och en ledande kraft i hållbarhetsarbetet – för förlängd livslängd på textilier och minskat textilavfall genom ändrat konsumentbeteende”.

Vi tror på långsiktiga relationer och samarbeten med våra partners, från utveckling och tillverkning hela vägen fram till slutkonsumenten. Vi tillför värde till våra partners varumärken och produkter, inte bara genom tekniska innovationer, utan också via varumärket Polygiene som skapar konsumentintresse, efterfrågan och köp.

Våra stays fresh-teknologier appliceras i materialet under tillverkningsprocessen och blir en del av produkten, vilket ger luktkontroll, skydd mot virus och bakterier och säkerställer att produkterna förblir fräscha och mer hållbara.

Det innebär att vi är ett ingredient brand – osynligt för blotta ögat – men som adderar ett väsentligt mervärde till produkten och trovärdiga fördelar för slutanvändaren.

Polygiene arbetar med varumärken inom kläder, skor, inredning och utrustning i hela värdekedjan – från utveckling och tillverkning till marknadsföring, distribution och kundsupport. Vi har ett globalt nätverk av regionala kontor, distributörer och ombud.

Vi har ett nära samarbete med våra partners för att säkerställa en korrekt och effektiv behandling. Vi ser även till att både kvalitets- och miljökrav uppfylls. Som ett ingredient brand förser vi inte bara våra partners med teknologin utan tillhandahåller också ett omfattande marknadsföringsstöd.

Tillsammans med våra partners ser vi till att effektivt kommunicera och bygga upp varumärket Polygiene. Att skapa efterfrågan bland konsumenterna innebär att vi behöver beskriva fördelarna med vår teknologi – luktkontroll och skydd mot virus och bakterier – och de positiva miljöeffekterna av minskat tvättbehov för Polygiene-behandlade produkter.

Vi var redan från början fokuserade på att bygga varumärket Polygiene, vilket har betalat sig genom att konsumenterna nu känner till varumärket. Varumärkeskännedom ökar också det upplevda värdet av Polygiene-behandlade produkter, vilket är en konkurrensfördel. För att våra partners ska få ut mesta möjliga av samarbetet med oss tillhandahåller vi bland annat hangtags och insydda etiketter till våra Polygiene-behandlade produkter, vilka förmedlar fördelarna med våra teknologier. Vi hjälper också till med marknadsföring och kommunikation i form av PR, utbildning av butiks- och säljpersonal, säljmaterial, evenemang, digitala säljkampanjer och sociala medier.

De bästa ambassadörerna är alla de nöjda konsumenter som själva har upplevt fördelarna med Polygiene och sprider det vidare till vänner och familj.

Framöver väntas ingredient brands, som Polygiene, ta cirka 70–80 procent av den adresserbara marknaden, med möjlighet att ta ut ett mer än 20 procent högre försäljningspris. Det innebär att ett varumärke som kan etablera sig som marknadsledande inom sitt segment ofta kan dra nytta av den marknadsdynamik som säger att vinnaren tar allt. Baserat på Polygienes totala utbud, med sin unika kombination av teknikutveckling och varumärkesbyggande i nära samarbete med sina partners, räknar vi med att kunna uppnå en stabil organisk tillväxt i enlighet med bolagets vision, mission och strategi.