OM POLYGIENEMarknadens drivkrafter och behov

Mycket har skrivits om pandemin och hur den vänt upp och ned på tillvaron. Företag världen över påverkas fortfarande och arbetar under viss osäkerhet och oro. Trots motgångarna och oron hägrar spännande möjligheter i horisonten om vi kan hålla kursen och fortsätta driva innovation.

Globala makrotrender

I pandemins spår har människor blivit allt mer medvetna om hygienens roll. Efterfrågan på produkter som skyddar material från bakterier och virus och främjar hygien har ökat och förväntas bli en långsiktig trend.

Konsumentdrivkrafter

Människor är mer och mer måna om hur de uppfattas av andra. De vill inte lukta eller känna sig ofräscha. Allt fler konsumenter efterfrågar lättskötta produkter som inte luktar efter användning. Polygiene® har genomfört marknadsundersökningar på många marknader och inom olika konsumentkategorier som tydligt visar på konsumenternas upplevda behov:

90 procent säger att svettlukt påverkar självförtroendet.
30 procent har slängt ett nytvättat plagg på grund av att det luktar.
60 procent är villiga att betala mer för ett plagg som håller sig fräscht.

Konsumenter vill dessutom ta ett miljöansvar och samtidigt spara tid och pengar genom att tvätta mindre. Trenden är tydlig, konsumenterna blir allt mer miljömedvetna och gör klimatsmarta val. Detta är helt i linje med Polygienes koncept ”Wear More. Wash Less.”

Hållbarhetsdrivkrafter

Under pandemin har det trots allt funnits positiva tendenser. När människor stannar hemma medför det en del uppenbara förbättringar för miljön. Människor har upplevt blåare himmel, rena vattendrag och sjöar och en avsevärd minskning av luft- och bullerföroreningar. Det har förstärkt insikten om att det är mänsklig aktivitet som hotar och försämrar miljön.

En global undersökning* av managementkonsultföretaget Accenture visade att 61 procent av konsumenterna säger sig göra mer miljövänliga, hållbara eller etiska inköp sedan pandemins början. Undersökningen visade att 9 av 10 i denna grupp svarade att de sannolikt skulle fortsätta att göra det.

Denna etiska och miljömässiga konsumentrevolution är här för att stanna och det är goda nyheter för oss. I en värld där textil- och energiavfall dränerar vår planet och våra resurser alltmer, är vi helt rätt ute. Polygiene®-behandlade produkter som kläder, utrustning och hemtextil håller sig fräscha längre. Eftersom de inte behöver tvättas lika ofta som vanliga produkter, håller de längre, vilket ger ett reducerat koldioxidavtryck.

Varumärkesdrivkrafter

Det har skett en polarisering på marknaden, på så sätt att antingen är man ett lågprisföretag eller så är man ett premiumvarumärke av hög kvalitet som erbjuder den bästa funktionaliteten, innovativa lösningar, och den bästa designen till ett högre pris. För att motivera ett högre produktpris måste premiumvarumärkena kunna erbjuda konsumenterna såväl den bästa funktionalitet som en tydlig och säljande produktbeskrivning, vilket Polygiene® också gör. Det gör oss till en uppskattad partner som är avgörande för att skapa värde för våra kundvarumärken, både vad gäller funktion och hållbarhet.

* https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-130/Accenture-Retail-Research-POV-Wave-Seven.pdf