OM POLYGIENEAffärsmodell och värdekedja

Vi erbjuder ett ingredient brand som genom funktionell kemi hjälper våra kunder att skapa mervärde för konsumenterna med ett minskat CO2-avtryck. Innovation, förtroende, kunskap, kvalitet och service är de värderingar vi arbetar utifrån för att skapa värde för kunderna och deras produkter. Och värde för våra kunder genererar också värde för oss. Vår framgång kan inte bara tillskrivas innovativa teknologier utan är också ett resultat av vårt affärsmässiga engagemang för våra kunder. Erbjudandet till våra partners kan delas upp i tre områden: teknik, marknadsföring och försäljning, och sammanfattas i vår Trinity-affärsmodell.

TRINITY-AFFÄRSMODELL

FÖRSÄLJNING

Polygienes försäljningsteam stöttar våra varumärkespartners utifrån deras specifika behov. Vi erbjuder full service, det vill säga att vi stödjer kunden hela vägen från start, när avtalet tecknas, till mållinjen när produkten säljs till slutkonsument. Inledningsvis ligger fokus på att identifiera möjligheter, definiera projektplaner och samordna appliceringsprocessen. När det praktiska är avklarat följer nästa steg där vårt kommersiella team kopplar in marknadsteamet för att säkra co-branding och kommunikation. Avslutningsvis följer försäljningsteamet upp och utvärderar de gemensamma aktiviteterna med våra varumärkespartners, för att ständigt förbättra samarbetet.

TEKNIK

Polygienes teknikteam arbetar nära våra partners för att se till att behandlingen utförs på ett korrekt och effektivt sätt. Vi säkerställer att kvalitets- och miljökrav uppfylls, och håller oss informerade om regelverk och krav på de olika marknaderna. Vi hjälper också våra partners med certifieringsprogram, testning på oberoende laboratorier och praktiskt stöd. Vi finns alltid tillgängliga för att besvara frågor och lösa problem. Som marknadsledande är det viktigt att vi ständigt driver en långsiktig produktutveckling och innovation – en viktig och nödvändig investering för fortsatt framgång.

MARKNADSFÖRING

Polygienes marknadsteam arbetar nära våra partners så att de kan dra nytta av varumärket Polygiene, och tillhandahåller hangtags och etiketter för permanent placering på produkten som förmedlar fördelarna med våra teknologier. Vi hjälper till med budskap och kommunikation inklusive PR, försäljningsmaterial, evenemang, digitala säljkampanjer, sociala medier och utbildar detaljhandel och säljkår. En av våra främsta uppgifter är att förmedla fördelarna med vår teknologi till slutkonsumenten, för att skapa intresse och efterfrågan. Vi genomför regelbundet marknadsundersökningar i olika geografiska områden och konsumentkategorier för att fånga upp marknadstrender och för att bättre förstå konsumenternas behov och vad som driver deras produktval.

TRINITY-AFFÄRSMODELL

Erbjudandet till våra partners kan delas upp i tre områden: teknik, marknadsföring och försäljning, och sammanfattas i vår Trinity-affärsmodell.