InvesterareStörsta aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna under första kvartalet 2021.

AKTIEÄGAREAKTIERPROCENT
Paul Morris*4 477 05612,7 %
DNCA Invest3 528 56410,0 %
Lloyds Fonds AG2 570 0007,3 %
Håkan Lagerberg*2 359 0306,7 %
Consensus Småbolag1 300 0003,7 %
Lancelot Asset Management1 200 2003,4 %
Didner & Gerge Small & Microcap1 100 0003,1 %
Svanberg & Co Invest1 027 2242,9 %
Avanza Pension847 8752,4 %
Jonas Wollin*813 0002,3 %
Övriga11 868 67133,6 %
Summa35 336 585100,0 %
* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.