InvesterareStörsta aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna under andra kvartalet 2021.

AKTIEÄGAREAKTIERPROCENT
Paul Morris*4 477 05612,6 %
DNCA Invest3 785 54210,6 %
Lloyds Fonds AG2 560 0007,2 %
Håkan Lagerberg*2 359 0306,6 %
Lancelot Asset Management1 600 0004,5 %
Didner & Gerge Small & Microcap1 100 0003,1 %
Svanberg & Co Invest1 027 2242,9 %
Fosielund Holding AB900 0002,5 %
Jonas Wollin*813 0002,3 %
Avanza Pension734 6352,1 %
Övriga27 015 69676,0 %
Summa35 549 585100,0 %
* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Monitor, Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.