BolagsstyrningStyrelse

Jonas Wollin

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2018, styrelseledamot sedan 2011. Född 1964 – har lång erfarenhet som entreprenör inom textilindustrin.

Utbildning: Studier i ekonomi vid Hvitfeldtska gymnasiet.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande och VD för Rudholm Group Holding AB, styrelseordförande i Rudholm & H.K. AB, Bamatex AB, Simplicity AB, IBD Sweden AB, Svensk Knalle Handel AB och Marketplace Borås Ekonomiska förening, styrelseledamot i Borås Ridhus AB, Rudholm Group Property AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Etikettgruppen Svenska AB, MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, Inkubatorn i Borås AB, Kaponjären 1 AB, Kaponjären 2 AB, WooCode AB och InkInvest AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, styrelseledamot i Borås Näringsliv AB, MySoul i Borås AB, Simplicity Holding AB, Scandinavian Safety Restaurang AB, Mickson Fastighets AB och Borås Näringslivs Ekonomisk förening.

Innehav i Polygiene: 813 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Jonas Wollin

Martin Kössler

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2018. Född 1965 – har en gedigen kompetens om global sport-, konfektion- och outdoor-distribution.

Utbildning: Företagsjuridik med fördjupning i internationell handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Universität Mannheim.

Aktuella uppdrag: VD, internationellt kompetensutvecklingsföretag, styrelseledamot i USWE Sports AB, Huginvest AB, MUJ Invest AB samt Helping You Grow International Business AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseordförande i Bergans Fritid AS, Generalsekreterare Scandinavian Outdoor Group Ek. För.

Innehav i Polygiene: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Martin Kössler

Håkan Lagerberg

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2019. Född 1968 – internationell erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag, bland annat i internationell försäljning, marknadsföring och förhandling, både operativt och strategiskt.

Utbildning: Kandidatexamen i Internationell juridik vid Lunds Universitet samt Internationell Trade Law från University of Torino i Italien.

Aktuella uppdrag: VD för Swedencare AB (publ), styrelseordförande i One CC AB, styrelseledamot i Swedencare (publ), HAOLAG AB, Mastan AB, Fuerte Holding AB samt Vitrosorb AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Innehav i Polygiene: 2 359 030 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Håkan Lagerberg

Paul Morris

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1969 – grundade Addmaster (UK) Limited år 2000 och har en stark entreprenöriell bakgrund.

Utbildning: Studier vid Aelfgar Secondary School.

Aktuella uppdrag: Styrelseordförande i Humanoid Productions Ltd, ledamot i Business Innovation Staffordshire, Champion of Export för den brittiska regeringen samt medlem av MBE (Member of the British Empire).

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO för Addmaster.

Innehav i Polygiene: 4 477 056 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Pamela Ravasio

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2021. Född 1975 – har en bakgrund inom CSR och hållbarhet, driver hållbarhetsfrågor i organisationer så att hållbarhet blir en realistisk och bestående del av den dagliga verksamheten.

Utbildning: Masterexamen i Datateknik vid Swiss Federal Institute of Technology i Zurich (ETHZ), Doktorsexamen, Technical Sciences, vid Swiss Federal Institute of Technology i Zurich (ETHZ) och International Directors Programme & Certificate in Corporate Governance, INSEAD.

Aktuella uppdrag: Oberoende konsult inom affärsutveckling, hållbarhets- och ESG-frågor för Shirahime Advisory, styrelseledamot i INSEAD International Directors´ Global Club och ledamot i Advisory Board i Fluidsolids AG.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Ledamot i Advisory Board i Textile Exchange, ledamot i styrkommittén i Global Social & Labor Convergence Project, styrelseordförande i Sustainability Committee & vice-ordförande i PPE committee of Federation of European Sporting Goods Industry (FESI), Global Stakeholder Manager i Hohenstein Textile Testing Institute och Head of CSR & Sustainability i European Outdoor Group.

Innehav i Polygiene:

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Johan Thiel

Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan 2020. Född 1964 – har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter.

Utbildning: Frans Schartau: Economics, Michaël Berglund: Board Value, Professional Board of Directors Work, BTS: Business Management.

Aktuella uppdrag: CEO för Trifilon AB, styrelseordförande Inuheat Group, styrelseledamot Qlucore AB, Audiodo AB, LightLab Sweden AB samt Marsblade AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): CEO för MIPS AB.

Innehav i Polygiene: 25 000 aktier.

Oberoende i förhållande till såväl koncernen och dess ledning som till större aktieägare.

Johan Thiel