BolagsstyrningLEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ulrika Björk

CEO

Född 1968, anställd sedan 2017. Ulrika har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Hon anställdes först som CFO i Polygiene men tillsattes som CEO i slutet av 2017. Ulrika har en lång karriär bakom sig inom finans och affärsutveckling samt erfarenhet av omstruktureringsprocesser. Tidigare positioner som Ulrika innehaft är bland annat som CFO på Hemmakväll AB, Head of Finance på Stena Line Travel Group AB, Financial Controller på Kemira AB samt en rad olika befattningar inom IKEA. Ulrika har också erfarenhet av styrelsearbete från Stena Line Travel Group, Hemmakväll AB och Best Travel A/S bade som ordinarie ledamot och som adjungerad.

Innehav i Polygiene: 231 000 aktier, 100 000 teckningsoptioner 2019/2022, 100 000 teckningsoptioner 2020/2023 samt, 70 000 teckningsoptioner 2021/2024.

SUE BETHEL

CTO

Född 1974, anställd sedan 2015. Sue har en doktorsexamen i oorganisk kemi från University of Sheffield. Hon har en teknisk bakgrund och erfarenhet av samarbete med leverantörer och kunder inom ett antal branscher över hela UK, Europa och Asien. Sue har tidigare arbetat på Avanti Blue Limited och Disperse Group.

Innehav i Polygiene:

Nina Forsvall

CFO

Född 1965, anställd sedan 2020. Nina har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Hon har varit verksam inom finans och HR och har en bred erfarenhet från att bygga strukturer och processer i bolag som befinner sig i tillväxtfaser. Nina har tidigare varit på bland annat Awapatent AB, Ipendo AB, Donya Labs AB och senast på Bühler Nordic.

Innehav i Polygiene: 60 000 aktier, 37 000 teckningsoptioner 2020/2023 samt, 40 000 teckningsoptioner 2021/2024.

SANDRINE GARNIER

Managing Director Addmaster UK Ltd

Född 1974, anställd sedan 2014. Sandrine har en doktorsexamen i materialvetenskap från University of Nancy i Frankrike. Hon kombinerar teknisk expertis med strategisk affärsutveckling och ledarskap och har internationell erfarenhet både från entreprenörsledda företag och multinationella bolag. Sandrine har tidigare arbetat på Omnova Solutions (nu en del av Synthomer) och Bostik (en del av Arkema).

Innehav i Polygiene: 114 106 aktier.

Daniel Röme

CTIO

Född 1976, styrelseledamot maj 2018 till maj 2020 och operativ i bolaget sedan januari 2019. Daniel har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds Tekniska Högskola. Han har erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom innovation samt affärs- och produktutveckling. Daniel har tidigare varit på Perstorp AB och Nexam Chemical AB och för närvarande är han konsult i sitt eget företag Rome Consulting med uppdrag för olika bolag.

Innehav i Polygiene: 233 661 aktier samt, 20 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Sean Tindale

CMO

Född 1976, anställd sedan 2021. Sean har en DipHE i Business & Marketing samt ett Digital Marketing Diploma från Hyper Island. Sean har tidigare arbetat som global Marknadsdirektör för Vero Moda A/S, innehaft ett flertal ledande roller inom Ecco Sko A/S, drivit egen varumärkes- och reklambyrå i 9 år och arbetat med konsumentmarknadsföring för BAT i Sydafrika.

Innehav i Polygiene: 3 800 aktier.

LESLEY TAYLOR

Global Regulatory Affairs

Född 1976, anställd sedan 2011. Lesley har en kandidatexamen i biokemi och mikrobiologi från University of Wales, Aberystwyth. Hon har mer än 24 års erfarenhet av antimikrobiella medel och idag ger support hon både internt och externt inom det globala regelverket. Lesley har tidigare arbetat på Law Laboratories och som Technical & Regulatory Manager hos BioCote Ltd.

Innehav i Polygiene: