BolagsstyrningLEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ulrika Björk

CEO

Född 1968, anställd sedan 2017. Ulrika har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Hon anställdes först som CFO i Polygiene men tillsattes som CEO i slutet av 2017. Ulrika har en lång karriär bakom sig inom finans och affärsutveckling samt erfarenhet av omstruktureringsprocesser. Tidigare positioner som Ulrika innehaft är bland annat som CFO på Hemmakväll AB, Head of Finance på Stena Line Travel Group AB, Financial Controller på Kemira AB samt en rad olika befattningar inom IKEA. Ulrika har också erfarenhet av styrelsearbete från Stena Line Travel Group, Hemmakväll AB och Best Travel A/S bade som ordinarie ledamot och som adjungerad.

Innehav i Polygiene: 215 000 aktier, 100 000 teckningsoptioner 2019/2022, 100 000 teckningsoptioner 2020/2023 samt, 70 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Nina Forsvall

CFO

Född 1965, anställd sedan 2020. Nina har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Hon har varit verksam inom finans och HR och har en bred erfarenhet från att bygga strukturer och processer i bolag som befinner sig i tillväxtfaser. Nina har tidigare varit på bland annat Awapatent AB, Ipendo AB, Donya Labs AB och senast på Bühler Nordic.

Innehav i Polygiene: 60 000 aktier, 37 000 teckningsoptioner 2020/2023 samt, 40 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Andreas Holm

CCO, tf CMO

Född 1972, anställd sedan 2020. Andreas har en MBA från Henley Management College. Han har tidigare varit Sales Director på Thule Group AB, Marketing Manager på DaimlerChrysler AS samt drivit eget företag med inriktning mot sportmode-konfektion.

Innehav i Polygiene: 2 600 aktier samt, 20 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Dane Momcilovic

CTO

Född 1976, anställd sedan 2020. Dane har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen i analytisk kemi från Lunds Tekniska Högskola. Han har tidigare arbetat som Group R&D Manager på Diab Group AB och som CTO på Nexam Chemical AB.

Innehav i Polygiene: 27 300 aktier samt, 40 000 teckningsoptioner 2021/2024.

Daniel Röme

CTIO

Född 1976, styrelseledamot maj 2018 till maj 2020 och operativ i bolaget sedan januari 2019. Daniel har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och en doktorsexamen i organisk kemi från Lunds Tekniska Högskola. Han har erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom innovation samt affärs- och produktutveckling. Daniel har tidigare varit på Perstorp AB och Nexam Chemical AB och för närvarande är han konsult i sitt eget företag Rome Consulting med uppdrag för olika bolag.

Innehav i Polygiene: 233 661 aktier samt, 20 000 teckningsoptioner 2021/2024.