BolagsstyrningCERTIFIED ADVISER

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, i enlighet med direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) såsom det implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen.

Polygiene övervakas av Nasdaq Stockholm Issuer Survelliance. Alla emittenter med aktier upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har också en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Polygiene har utsett Erik Penser Bank AB till Certified Adviser.

Kontaktuppgifter:

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm
www.penser.se

Tel: +46 8 463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se