POLYGIENE
Bolagsstyrning

BolagsstyrningPolygiene

En ansvarsfull bolagsstyrning är av största vikt för oss på Polygiene. Den speglar vårt sätt att arbeta, vårt engagemang för våra värderingar och etiska affärsmetoder, liksom relationerna med våra intressenter. Vi strävar efter att använda oss av bästa praxis inom bolagsstyrning och ambitionen från styrelsens och ledningens sida är att ledarskapet och den dagliga verksamheten ska präglas av öppenhet och ansvarstagande. För oss är en stark bolagsstyrning en förutsättning för innovation och hållbar tillväxt, som i sin tur skapar långsiktiga värden för alla intressenter.

Bolagsordning
Bolagsstämma
Styrelse
Ledande Befattningshavare
Incitamentsprogram
Revisor
Certified Adviser