Investerarwebb

Patent och andra immateriella rättigheter

Polygienes teknik skyddas i huvudsak inte av patent utan framför allt av Bolagets unika know-how. Bolaget innehar emellertid ett svenskt patent, SE 0400409-9, som beviljades den 15 augusti 2006.

En  PCT-ansökan togs fram baserat på den svenska ansökan, EP1727856. Patentet är i dagsläget beviljat i Österrike, Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Storbritannien, Grekland, Ungern, Irland, Island, Italien, Lichtenstein, Lettland, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovenien, Slovakien och Turkiet. Bolaget har också två pågående amerikanska patent-ansökningar: US20110165214 och US20070082971, med ansökningsdatum den 27 januari 2005 respektive den 15 november 2010.

Bolaget har i Sverige beviljats skydd för följande varumärken:

 • ”Polygiene – Wear More. Wash Less.”, registreringsnummer 012729521, ordmärke;
 • ”POLYGIENE”, registreringsnummer 009134693, ordmärke;
 • ”Polygiene STAY FRESH”, registreringsnummer 008767964, figurmärke;
 • ”Polygiene Safe to Touch, registreringsnummer 003737723, figurmärke; och
 • POLYGIENE registreringsnummer 002140614, ordmärke

Samtliga ovannämnda varumärken är så kallade gemenskapsvarumärken vilket innebär att de är skyddade i hela Europa.

Bolaget har även beviljats skydd för varumärket ”Polygiene” i:

 • Kanada, registreringsnummer TMA830443, ordmärke;
 • USA, registreringsnummer 2851274, ord- och figurmärke;
 • Japan, registreringsnummer 0005422454, ordmärke;
 • Australien, Schweiz, Kina, Egypten, Japan, Nordkorea, Macau, Norge, Senegal och Ryssland, ansöknings­nummer 764122, ordmärke;
 • Ryssland, registreringsnummer 439014, ord- och ­figurmärke; och
 • Ryssland, registreringsnummer 433242, ord- och ­figurmärke.

Prenumerera