Investerarwebb

Vd har ordet

En stark avslutning på året visar att vår tillväxtresa fortsätter med full kraft

Vi är mycket nöjda med vårt fjärde kvartal som blev det omsättningsmässigt största i bolagets historia. Nettoomsättningen för kvartalet blev 20,1 Mkr vilket innebär en ökning på 35 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (rensat för valutaeffekter är ökningen 29 procent).

Det betyder att vi kan se fram mot många nya spännande Polygiene-plagg i butikerna, fysiska såväl som e-handel, under den kommande vår- och sommarsäsongen.

Under fjärde kvartalet såg vi en fortsatt stark efterfrågan från såväl befintliga kunder som nya brand partners. Vi inledde ett antal spännande samarbeten med nya brand partners samtidigt som vi bearbetat många nya potentiella kunder. Intresset för Polygiene som det ledande odörkontrollsystemet på marknaden är fortsatt mycket starkt. Vi ser också att Polygiene snabbt växer sig starkare hos de varumärken som väljer att sälja direkt till konsument via e-handel. Det är en kanal som kräver anpassning av marknadsmaterial men också bjuder på nya möjligheter.

Under fjärde kvartalet såg vi en fortsatt stark efterfrågan från såväl befintliga kunder som nya brand partners.

Under kvartalet har vi fortsatt att investera i resurser och kompetens och i lokala PR- och marknadsaktiviteterna på våra viktigaste marknader i USA, Europa och Asien. Detta för att säkra fortsatt tillväxt och bygga varumärket Polygiene ännu starkare inom våra fokuserade segment.

Under hösten lyckades vi rekrytera Haymo Strubel som försäljningschef i Europa och Paul Middleton som teknisk direktör för textilapplikationer. Båda har relevant industrierfarenhet och vi ser redan att de bidrar till vår fortsatta tillväxt. Under kvartalet har vi dessutom förstärkt organisationen med Nick Brosnan som rekryterats som Operational Marketing Manager för Europa. Nick kommer närmast från den amerikanska PR-byrån Backbone, som vi samarbetat med vad det gäller marknadsaktiviteter för den amerikanska marknaden. Nick tillför värdefull erfarenhet i vårt nära samarbete med brand partners, direkt mot butiker, konsumenter och opinionsbildare såsom skribenter och journalister, samt mot industrin på mässor och utställningar i Europa.

Vår utökade satsning på marknadsaktiviteter kommer att fortsätta under innevarande år. Bland annat planerar vi att förstärka vår försäljningsorganisation i USA. Den lokala närvaron med marknads- och försäljningsresurser är en viktig komponent i syfte att säkra en fortsatt stark tillväxttakt.

 

Sports & Outdoor

Vi ser en fortsatt stark tillväxt inom vårt största segment Sports & Outdoor. Ett nytt intressant samarbete har inletts med det globala sportvarumärket 2XU (two times you) avseende Polygienebehandling av de kompressionskläder som lanseras i 2XU:s kommande kollektioner under 2017. Förutom vanliga konsumenter används dessa typer av plagg av många elitidrottare. Alla lag i The National Basketball Association (NBA) i USA använder kompressionskläder från 2XU för att höja sin prestation.

Polygiene gör att plagget håller sig fräscht längre varför det inte behöver tvättas lika ofta. Därigenom ökar kraftigt plaggets livslängd och kompressionseffekten håller längre. Intresset för sport och träning växer nu snabbt även i Asien. En trend som gynnar Polygiene och vi ser nu att ett antal lokala brands och licenstagare vill introducera vår teknologi i sina produkter.

Intresset drivs dels av de stora kommande sportevenemangen, OS i Sydkorea 2018, Tokyo 2020 och Beijing 2022, dels av hälsotrenden som tydligt sprider sig till Asien från USA och Europa. Vi kommer se flera nya partners och aktiviteter i detta segment under våren.

Lifestyle

Athleisure, branschglidningen mellan Athletic och Leisure, har nu blivit en etablerad trend. Vi jobbar med flera varumärken i denna nisch, t ex Athleta och Mondetta där vi kan iakttaga en positiv utveckling hos båda. Vi arbetar aktivt för att Polygiene skall etableras som en självklar funktionalitet i plagg som är avsedda för ”from the gym to the street” som Athleta uttrycker det.

Travel kan ses som ett liknande segment och här har vi vuxit med brands som Toad&Co, QOR, Pack Towel, Lifeventure etc. Denna typ av kläder blir allt vanligare hos de traditionella sportvarumärkena varför vi ser framför oss en spännande utveckling i detta segment.

Vi växer också vidare med mer traditionella Lifestyle-produkter som underkläder och strumpor. Bland annat Wacoal i Japan som är det största och ledande varumärket för damunderkläder på den japanska marknaden, men även med omfattande export till Asien, Europa och USA.

Foot wear

Tester med flera ledande varumärken fortgår och några nya har dessutom tillkommit. Utvecklingscyklerna är långa och materialtesterna omfattande så en etablering inom detta segment tar något längre tid.

Vi samarbetar redan med t ex Converse Japan, SOLE och ASTRAL. Vår erfarenhet och det faktum att vi kan behandla alla delar av skon som textil lining, skum och gjutna sulor ger oss en klar fördel gentemot våra konkurrenter.

Intresset från konsumenter och varumärken för behandlade skor är mycket stort varför vi ser segmentet som ett stort och viktigt utvecklingsområde för oss framöver.

Home textiles

Baserat på tidigare framgångar och lyckade inbrytningar inom detta segment i Japan och Sydkorea så ser vi stor ytterligare potential inom detta segment, framförallt då i Asien. Även här växer ”consumer direct” snabbt som affärsmodell och Polygiene har visat sig fungera som en bra differentierare för de nya varumärkena.

Segmentet har vuxit snabbt för Polygiene och utgör idag cirka 15 procent av vår textila omsättning. Vi tror att den andelen framöver kan öka ytterligare baserat på framgångarna i Asien. Vidare har vi, genom ett aktivt arbete i USA under våren tillsammans med Business Sweden och våra agenter, goda förhoppningar om en inbrytning även på denna marknad.

Work wear

Under kvartalet tecknades ett partneravtal med Belgian Post Group (bpost) som nu börjar förse sina medarbetare med luktfria arbetskläder. Bpost är Belgiens ledande leverantör av in- och utrikes post- och logistiktjänster. Vårt partnerskap med bpost flyttar ytterligare fram Polygienes position på marknaden för arbetskläder.

Protective & Other

Detta segment som främst utgörs av golv, plast- och färglösningar visar fortsatt tillväxt i takt med övriga affärer. Antalet kunder är begränsat men de dominerar i sina respektive segment. Vi ser också att Polygiene tjänar som en bra dörröppnare för våra partners på nya marknader, främst i Asien och Sydamerika. Härigenom öppnar vi självklart upp för varumärket Polygiene även på dessa marknader.

Summering av 2016 samt utsikter framåt

Sammantaget vill jag avsluta med att summera året som gått:

  • En fortsatt stark tillväxt på 20 procent
  • Nya spännande varumärken har adderats till kundportföljen i våra viktigaste marknader och fokuserade segment
  • Vi har lyckats väl med våra investeringar i såväl organisationen (kompetens och resurser) som uppbyggnad och förstärkning av varumärket tillsammans med våra partner brands
  • Resurs- och marknadssatsningar som genomförts under 2016 och som fortsätter 2017 syftar till att ta oss till en årlig tillväxttakt överstigande 30 procent framöver. Lönsamheten förväntas öka under de närmaste åren upp emot vårt utsatta mål, detta då kostnaderna inte förväntas öka i samma takt som marginalbidraget från en ökad försäljning.

Sammantaget står vi mycket väl rustade inför ett spännande 2017 och ser stora möjligheter i våra marknader. Jag är övertygad om att detta kommer att resultera i en fortsatt god tillväxt och ett ännu starkare varumärke (Polygiene) vid årets slut.

Christian von Uthmann
Vd