Investerarwebb

Vd har ordet

Tuff avslutning på 2017, men nu blickar vi framåt med tempohöjning!

När vi summerar 2017 kan vi konstatera att vi tyvärr inte nådde hela vägen fram till kommunicerad prognos. Årets omsättning summerades på 75,7 MSEK (61,6) jämfört med 80 MSEK som var förväntat. Fjärde kvartalet inleddes väldigt starkt som en fortsättning på våra framgångar under tredje kvartalet. I december gick dock omsättningen ner, bland annat på grund av en minskad orderingång från våra distributörer i Asien. Vår verksamhet kommer alltid påverkas av variationer mellan kvartalen och vi ser ingen anledning till att detta tapp inte kommer korrigeras under 2018. Kvartalets försäljning som helhet slutade på 19,8 (20,2) Mkr. Tillväxten på helåret blev ca 22%, (25% rensat för valutaeffekter), vilket är en besvikelse då vi förväntat oss en tillväxt om minst 30% 2017. Trots att vi inte nådde försäljningsmålet 2018 lyckades vi i tid parera kostnadssidan vilket innebär att EBIT slutade på -6,1 MSEK istället för -5,5 MSEK, som var prognostiserat. Detta indikerar att vi har en bra kostnadskontroll och att det finns utrymme att kompensera vid oväntade fluktuationer i försäljningen.

Jag är mycket stolt och glad över att ha detta fantastiska team vid min sida när vi nu ska ta Polygiene till nästa nivå.

Det justerade rörelseresultatet (rensat från valutaeffekter och källskatt) för 2017 slutade på -1,3 MSEK, vilket ändå tyder på att vi är på väg i rätt riktning. Dollarkursen är fortsatt stark, vilket inte varit till vår fördel under året och orsakat en valutaförlust på -2,4 MSEK. Källskatten kostnadsförs fortsatt men kommer att kunna återvinnas inom en 5-årsperiod när våra tidigare skattemässiga underskott är förbrukade.

Under fjärde kvartalet har vi påbörjat implementationen av ett nytt affärssystem Microsoft Dynamics NAV som är en förutsättning för att kunna effektivisera det administrativa arbetet inom ekonomi och backoffice. I takt med att vi växer behöver vi nå skalfördelar genom att arbeta smartare med bättre system och verktyg.

Som tidigare kommunicerats kommer vi per 1 januari 2018 att börja redovisa enligt IFRS, för att förbereda bolagets resa till först First North Premier och sedan vidare. Vid genomgång av den nya standarden har vi i samråd med externa redovisningsspecialister valt att ändra intäktsmodell för den del av omsättningen som avser royalty. Effekten av detta innebär inget på bruttovinsten i kronor, som förblir oförändrad, men den redovisade omsättningen blir något lägre och att kostnad för sålda varor minskar med samma belopp, vilket får effekten att bruttovinsten i kronor är densamma men att bruttomarginalen i % blir högre.

Organisation

Min främsta uppgift som nytillträdd VD är att bygga en organisation som är rustad för att kunna ta Polygiene på en femårig lönsam tillväxtresa mot en omsättning på över 400 MSEK och samtidigt lämna en vinstmarginal om minst 20%.
Min ambition är också att vi under resans gång kommer leverera aktieägarvärde och förtroende för Polygiene som bolag i den finansiella marknaden.

För att lyckas är det viktigt att ha en motiverad organisation som är övertygade om att vi kommer nå målet att mer än femdubbla omsättningen på lika många år. För att klara detta behöver vi bland annat bygga en mer säljdriven organisation
där vi måste utöka säljresurserna men också effektivisera säljprocessen för att kunna driva en snabbare tillväxttakt. Ett led i detta är nyrekryteringar gjorda per den 1 feb där vi tillsatt två nya försäljningsdirektörer i Europa och Nordamerika. Att driva genom förändringar och ändra detta mind-set krävs att det finns en stark, kompetent och sammansvetsad ledningsgrupp med gemensam agenda och tät kommunikation som kan ta visionen ut i hela organisationen.

I början av februari 2018 samlades hela organisationen i Malmö, 18 anställda utspridda över 6 länder för att sätta den långsiktiga planen och inspirera och motivera medarbetarna för den kommande resan. Det resulterade i två mycket positiva dagar med mycket energi och framtidstro. Företagskulturen och varumärket är två enormt viktiga faktorer som kommer spela en avgörande roll om vi kommer lyckas eller inte.

Sport & Outdoor

Det är inom Sport & Outdoor som större delen av vår omsättning finns idag och det är också här vi allokerar större delen av våra marknadsföringspengar och resurser. I det senaste numret av Polygiene News som släpptes i december kan man läsa om nya samarbeten, vilka mässor vi deltagit i samt vilka aktiviteter vi gjort under de senaste månaderna. En spännande nyhet i fjärde kvartalet var att adidas i samarbete med N.E.R.D och Pharell Williams släppte en kollektion med Polygiene-behandlade produkter. Denna lansering fick mycket medial uppmärksamhet vilket gynnade även Polygiene. Det visar hur viktigt det är att vi syns tillsammans med våra brandpartners. Vi har som mål att senast år 2022 generera ca 172 MSEK från detta segment.

Home design

Asien fortsätter att växa inom Home Design, framförallt i Kina med befintliga kunder som troligtvis kommer att dubbla sina volymer under 2018. Framgångarna inom Home Design i Asien är en intressant och viktig kunskapskälla för att öppna upp motsvarande marknader i Nordamerika och Europa. En större kartläggning har under hösten genomförts av Business Sweden för att få en ökad förståelse för branschen och värdekedjan. Denna studie kan nu användas för att påbörja penetreringen av detta segment. Fördelarna med Home Design är att det inte är lika säsongsdrivet som andra segment. Det innebär att vi kommer få en jämnare försäljning över kvartalen i takt med att volymerna ökar och införsäljningsfönstret blir större med fler säsonger per år. Vi har som mål att senast år 2022 generera ca 65 MSEK från detta segment.

Footwear

Foot Wear är ett av de viktigaste fokusområdena i vår tillväxtresa framöver. Det finns en enorm potential för Polygiene om vi lyckas bryta genom brett inom skosegmentet. Branschen håller på att kartläggas för att hitta de nyckelspelare som är väsentliga för ett genombrott. Värdekedjan inom skor skiljer sig instrumentalt jämfört med Sport & Outdoor, där vi efter många års närvaro besitter mycket goda kunskaper. I februari 2018 kunde vi stolt presentera ett steg i rätt riktning då adidas valde att Polygiene-behandla en modell i sin Terrexkollektion. Även om den initiala volymen var blygsam finns det nu stora möjligheter att öppna upp fler dörrar både hos adidas men även hos andra brands. Den adresserbara marknaden för odörkontroll inom Foot Wear beräknas till 450 miljoner par skor. Vi har som mål att senast år 2022 generera ca 62 MSEK från detta segment.

Lifestyle

Nästa stora segment som vi identifierat som en viktig del i Polygienes tillväxtresa är Lifestyle. Inom Lifestyle kategoriserar vi fashion, skjortor, byxor, kavajer, underkläder, strumpor och travelprodukter. Vi är redan etablerade hos en rad brands inom Athleisure, som är en branschglidning mellan Athletic och Leisure vilket ger oss stora möjligheter att ta nästa steg till renodlade varumärken inom fashion. För att nå uppsatta volymer inom en 5-årsperiod måste vi redan nu systematiskt välja ut de brands som både strategiskt och volymmässigt kan ta oss hela vägen mot målet. Industrin söker också mer funktionalitet/teknik och sneglar mycket på sport- och framförallt outdoor-branschen som anses ligga i framkant. Polygiene ligger också helt rätt i tiden med vårt inarbetade koncept WearMore.WashLess© och dess inriktning på hållbarhet, miljö och tidsbesparing. Det finns således mycket goda förutsättningar för att Lifestyle kommer bli ett av det dominerande segmentet i framtiden. Vi har som mål att senast år 2022 generera ca 93 MSEK från detta segment.

Work wear

I marknadsanalysen som vi gjorde förra våren visade det sig att Work Wear är det segment där det finns minst potential för Polygiene, därav kommer mindre resurser allokeras hit. Konsumentvärdet med odörkontroll i arbetskläder är högt, men marknaden är förhållandevis liten. Vi kommer fokusera på att ta hand om befintliga kunder inom detta segment men även bearbeta en handfull strategiskt viktiga partners. Vi har som mål att senast år 2022 generera ca 8 MSEK från detta segment.

Protective surfaces

Med ett 10-tal kunder växer detta segment kontinuerligt och genererar en stabil tillväxt inom golv-, färg-, och plastlösningar för främst livsmedelsindustrin. Till skillnad från övrig verksamhet, där vi bygger ett ”ingredient brand”, ser affärsmodellen och aktiviteterna annorlunda ut. Polygiene har sitt ursprung från detta segment och vi värnar om att förvalta dessa kundrelationer väl och även på sikt utveckla fler samarbetspartners. Det finns en stor potential inom Protective och anti-bakteriella lösningar, speciellt i Asien där de har ett annat synsätt på hygien och bakteriefria ytor.

 

Utsikter framåt

Vi ska fortsätta utveckla partnerskap med många, nya intressanta brands, vi ska framgångsrikt fortsätta växa och genomföra aktiviteter med våra befintliga kunder. Vi ska alltid ge den bästa supporten genom hela värdekedjan. Vi ska fortsätta bygga vårt varumärke och bibehålla vår position som marknadsledande inom vårt område. Och slutligen ska vi stärka oss som team och skapa en företagskultur baserad på sunda värderingar och samarbete. Vi ska införa ett arbetssätt som är både effektivt och strukturerat. Och slutligen ska vi fortsätta att bygga en trivsam arbetsmiljö som är kreativ och produktiv.

Jag ser ödmjukt framemot mitt första år som VD för Polygiene, det finns många spännande projekt på gång som jag hoppas kunna delge längre fram. Drivkrafterna i världen pekar fortsatt i vår riktning och ett större miljömedvetande med hållbarhet i fokus ligger helt i linje med det vi tror på och jobbar för. Jag är helt övertygad om att vi är rustade för att påbörja en fantastisk resa med att bygga ett världsledande företag inom odörkontroll och Stays Freshlösningar. Marknaden finns där ute – det är bara upp till oss hur stor del av den kakan som ska bli vår!

 

Ulrika Björk
Vd