Investerarwebb

Styrelse

Polygienes styrelse består för närvarande av sex ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Jonas Wollin

Styrelseordförande

Född 1964, styrelseledamot sedan juli 2011 – har lång erfarenhet som entreprenör inom textilindustrin.

Utbildning:
Studier i ekonomi vid Hvitfeldtska ­gymnasiet.

Huvudsaklig sysselsättning:
Entreprenör.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Rudholm Group Holding AB, styrelseordförande i Rudholm & H.K AB, Bamatex AB, Simplicity AB, Print & Profile i Borås AB, IBD Sweden AB och Svensk Knalle Handel AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Craftsson AB och styrelseledamot i Borås Ridhus AB, Rudholm Group ­Property AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Etikettgruppen Svenska AB, MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, Inkubatorn i Borås AB, ­Kaponjären 1 AB, WooCode AB, InkInvest AB, Golf Factory i Borås AB samt MarketplaceBorås ­Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
Styrelseordförande i MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, styrelseledamot i BoråsBorås Näringsliv AB, MySoul i Borås AB, Simplicity Holding AB, Scandinavian Safety Restaurang AB, Mickson Fastighets AB, Borås­Näringslivs Ekonomisk förening och styrelsesuppleant i Kaponjären 1 AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:

Aktier* 813 500
Optioner*

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Lennart Holm

Styrelseledamot

Född 1960, styrelseordförande oktober 2015-2017. Styrelseledamot sedan 2017 – har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom bland annat teknikföretag. Härutöver har Holm internationell erfarenhet av affärer.

Utbildning:
M. Sc. Chemical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Huvudsaklig sysselsättning:
Entreprenör.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Axolot Solutions AB, BillerudKorsnäs AB (publ.), Brunkeberg Systems AB, Chamber Tech AB, Hamnkrogen i Helsingborg Holding AB, Nexam ­Chemical Holding AB (publ.),  Tuve Holding AB, Vida AB. Styrelseledamot i Holm & Gross Holding AB,  Dermazip AB och Preventic Group AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelse­­ordförande i Perstorp Holding AB, Croviva Invest AB, SI Technology Investments AB, Yellow Bridge Management AB, styrelseledamot i Industrifonden, Lahega Kemi AB, Zenterio AB (publ.), BioMass C Holding AB, SOS Barnbyar Sverige, Nattaro Labs AB, Neco Norden AB och CBS Chamber Bygg Sweden AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 800 220
Optioner* 80 000 TO 2015/2018

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej i förhållande till Bolaget.


 

Daniel Oelker

Styrelseledamot

Född 1961, styrelseledamot sedan 2017. Lång erfarenhet från svensk internationell exportindustri genom olika befattningar på ledningsnivå inom kommunikation, branding, strategi och distribution.

Utbildning:
MBA från Lunds universitet, Master Communications, Journalism

Huvudsaklig sysselsättning:
Managementkonsult

Övriga pågående uppdrag:
 –

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot EBIA (European Bedding Industries Association)

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 80 271


Jonas Sjögren

Styrelseledamot

Född 1974, styrelseledamot sedan maj 2016 – har lång erfarenhet av ledande befattningar inom media.

Utbildning: M.Sc. Business Administration and ­Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Huvudsaklig sysselsättning: Företagsrådgivning.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelse­­ledamot i Discovery Networks Sweden, Discovery Networks Finland, SBS Radio AB, SBS Radio Finland Oy.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene:
Aktier* 250 000
Optioner* —

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Daniel Röme

Styrelseledamot

Född 1976, styrelseledamot sedan maj 2018 – har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom innovation samt affärs- och produktutveckling.

Utbildning: M.Sc. Kemiteknik, Ph.D. Organisk kemi, Lunds Tekniska Högskola samt Styrelseprogrammet, EFL Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör och Företagsrådgivning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nexam Chemical Holding AB (publ), Nattaro Labs AB samt Styrelseordförande i Svensk Trygghetstjänst AB, Ndjeka Röme AB, Rome Consulting AB samt Rome Holding AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Inga tidigare uppdrag.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene:
Aktier* 218 661
Optioner* —

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Martin Kössler

Martin Kössler

Styrelseledamot

Född 1965, Styrelseledamot sedan 2018 – har en gedigen kompetens om global sport-, konfektion- och outdoor-distribution.

Utbildning:
Företagsjuridik med fördjupning i internationell handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Universität Mannheim.

Huvudsaklig sysselsättning: VD, internationellt kompetensutvecklingsföretag.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i USWE Sports AB, Huginvest AB, MUJ Invest AB samt Helping You Grow International Business AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelse­­ordförande Bergans Fritid AS, Generalsekreterare Scandinavian Outdoor Group Ek. För.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande: —

Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 10 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej i förhållande till Bolaget.


 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. TO 2015/2018 avser teckningsoptioner serie 2015/2018 där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie.