Investerarwebb

Styrelse

Polygienes styrelse består för närvarande av sex ledamöter valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Jonas Wollin

Styrelseordförande

Född 1964, styrelseledamot sedan juli 2011 – har lång erfarenhet som entreprenör inom textilindustrin.

Utbildning:
Studier i ekonomi vid Hvitfeldtska ­gymnasiet.

Huvudsaklig sysselsättning:
Entreprenör.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Rudholm Group Holding AB, styrelseordförande i Rudholm & H.K AB, Bamatex AB, Simplicity AB, Print & Profile i Borås AB, IBD Sweden AB och Svensk Knalle Handel AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Craftsson AB och styrelseledamot i Borås Ridhus AB, Rudholm Group ­Property AB, Borås Stad Textile Fashion Center AB, Etikettgruppen Svenska AB, MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, Inkubatorn i Borås AB, ­Kaponjären 1 AB, WooCode AB, InkInvest AB, Golf Factory i Borås AB samt MarketplaceBorås ­Ekonomisk förening.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):
Styrelseordförande i MUJ Invest AB, Portas AB, R. Scandinavia AB, styrelseledamot i BoråsBorås Näringsliv AB, MySoul i Borås AB, Simplicity Holding AB, Scandinavian Safety Restaurang AB, Mickson Fastighets AB, Borås­Näringslivs Ekonomisk förening och styrelsesuppleant i Kaponjären 1 AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:

Aktier* 813 500
Optioner*

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Håkan Lagerberg

Styrelseledamot

Född 1968, styrelseledamot sedan 2019. Har lång erfarenhet från ledande positioner i privata och publika bolag, bland annat i internationell försäljning, marknadsföring och förhandling, både operativt och strategiskt.

Utbildning: Kandidatexamen inom Internationell juridik från Lunds Universitet samt International Trade Law från University of Torino i Italien.

Huvudsaklig sysselsättning:
VD och styrelseledamot för Swedencare AB (publ).

Övriga pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot i Swedencare (publ), Styrelseordförande i One CC AB samt styrelseledamot i HAOLAG AB, Mastan AB Biodistra AB samt Fuerte Holding AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 1 500 698

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Ebba Fåhraeus

Ebba Fåhraeus

Styrelseledamot

Född 1963, styrelseledamot sedan 2019. Är analytisk och pro-aktiv affärsutvecklare med internationell erfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling på strategisk nivå i börsnoterade bolag.

Utbildning:
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig sysselsättning:
VD i SmiLe Incubator

Övriga pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Coala-Life AB, Michi Capital AB, Lysaeus AB samt styrelseordförande i AcuCort AB. Hon är även extern verkställande direktör i smiLe INCUBATOR AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Arc Aroma Pure AB, Sensodetect AB, GeccoDots AB, Good Old AB, Poolia Sverige AB, Qeep Sverige AB, Simris Alg AB, SISP Development AB, Fosie Mekaniska Industri AB, AB Motala Verkstad samt Styrelseordförande i Acousort AB, Connect Skåne.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:


Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 7 000

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


Daniel Röme

Styrelseledamot

Född 1976, styrelseledamot sedan maj 2018 – har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom innovation samt affärs- och produktutveckling.

Utbildning: M.Sc. Kemiteknik, Ph.D. Organisk kemi, Lunds Tekniska Högskola samt Styrelseprogrammet, EFL Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör och Företagsrådgivning.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Nexam Chemical Holding AB (publ), Nattaro Labs AB samt Styrelseordförande i Svensk Trygghetstjänst AB, Ndjeka Röme AB, Rome Consulting AB samt Rome Holding AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Inga tidigare uppdrag.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene:
Aktier* 218 661
Optioner* —

Oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som i förhållande till Bolaget.


 

Martin Kössler

Martin Kössler

Styrelseledamot

Född 1965, Styrelseledamot sedan 2018 – har en gedigen kompetens om global sport-, konfektion- och outdoor-distribution.

Utbildning:
Företagsjuridik med fördjupning i internationell handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Universität Mannheim.

Huvudsaklig sysselsättning: VD, internationellt kompetensutvecklingsföretag.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i USWE Sports AB, Huginvest AB, MUJ Invest AB samt Helping You Grow International Business AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelse­­ordförande Bergans Fritid AS, Generalsekreterare Scandinavian Outdoor Group Ek. För.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande: —

Innehav i Polygiene:
 
Aktier* 10 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare men ej i förhållande till Bolaget.


 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. TO 2015/2018 avser teckningsoptioner serie 2015/2018 där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie.