Investerarwebb

Revisor

Johan Thuresson

Revisor

Revisor i Polygiene är Ernst & Young Aktiebolag med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. Johan Thuresson är auktoriserad revisor och medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och är vald intill utgången av årsstämma 2017. 

Revisorn nås via:

Ernst & Young AB
Box 4279
203 14 Malmö