Investerarwebb

Revisor

Per Kjellander

Revisor

Revisor i Polygiene är Grant Thornton med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor. Per Kjellander är auktoriserad revisor och medlem i FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och är vald intill utgången av årsstämma 2018. 

Kontakt:

Grant Thornton
Djäknegatan 2
Box 4295
203 14 Malmö