Investerarwebb

Ledning

Bolagets ledande befattningshavare består för närvarande av Ulrika Björk (CEO), Christian von Uthmann (VP New Ventures & Strategies),  och Peter Sjösten (CCO).

Ulrika Björk

CEO

Född 1968, anställd sedan 2017 - har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Ulrika har tidigare varit CFO på Hemmakväll AB, Head of Finance på Stena Line Travel Group AB, Controller på Kemira AB samt en rad olika befattningar inom IKEA.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Adjungerad styrelseledamot i Hemmakväll AB, styrelseledamot i Stena Line Travel Group AB, FeriDe Reisen GmbH och Best Travel A/S.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 30 000

 

Christian von Uthmann

VP New Ventures & Strategies

Född 1963, anställd sedan 2006 – har en Master i mechanical engineering från KTH, Stockholm. Christian har tidigare varit logistics manager på PERGO och manager på Accenture. Christian var under drygt tre år vd för Perstorp Compunds.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Obol på Föreningsgatan.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Polygiene AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 698 978
Optioner* 40 000 TO 2015/2018

 

Peter Sjösten

CCO

Född 1955, anställd sedan 2010 – har en ekonom- och lärarexamen från Linköpings universitet. Peter har tidigare varit bland annat General Manager på ­SpePharm Nordic och International Business Director på Nycomed. Tidigare har han även varit General Manager på Espri Health.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i ­Creative Marketing & Communication i Malmö AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Konkurs, likvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 603 000
Optioner* 20 000 TO 2015/2018

 


* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. TO 2015/2018 avser teckningsoptioner serie 2015/2018 där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie.