Investerarwebb

Ledning

Bolagets ledande befattningshavare består för närvarande av Christian von Uthmann (CEO), Jan Bertilsson (CFO) och Peter Sjösten (CCO).

Christian von Uthmann

VD

Född 1963, anställd sedan 2006 – har en Master i mechanical engineering från KTH, Stockholm. Christian har tidigare varit logistics manager på PERGO och manager på Accenture. Christian var under drygt tre år vd för Perstorp Compunds.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Obol på Föreningsgatan.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelseledamot i Polygiene AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 898 978
Optioner* 40 000 TO 2015/2018

 

Jan Bertilsson

CFO

Född 1957, anställd sedan 2016 – har en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. Jan har tidigare varit CFO på ReadSoft AB, ekonomichef på Comator Process AB, Bergsala AB och Atlas Resor AB samt verksamhetskonsult på Enator Väst AB och Resco AB.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren): Styrelse­ledamot i Lexmark Expert Systems AB, ReadSoft Financial AB, ReadSoft Software Service AB och extern firmatecknare i Lexmark Enterprise Software Sverige Services AB.

Konkurs, tvångslikvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 15 000
Optioner* 25 000 TO 2015/2018

 

Peter Sjösten

CCO

Född 1955, anställd sedan 2010 – har en ekonom- och lärarexamen från Linköpings universitet. Peter har tidigare varit bland annat General Manager på ­SpePharm Nordic och International Business Director på Nycomed. Tidigare har han även varit General Manager på Espri Health.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i ­Creative Marketing & Communication i Malmö AB.

Tidigare uppdrag (de senaste fem åren):

Konkurs, likvidation eller liknande:

Innehav i Polygiene: 
Aktier* 603 000
Optioner* 20 000 TO 2015/2018

 


* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. TO 2015/2018 avser teckningsoptioner serie 2015/2018 där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 aktie.