Investerarwebb

Finansiella mål

2017-07-05: Styrelsen sätter nya finansiella mål

Styrelsen höjer Polygienes finansiella målsättning för perioden 2017 - 2022. Enligt de nya målen ska Polygiene ha en nettoomsättning på mer än 400 miljoner kronor, genom organisk tillväxt, och en EBIT-marginal överstigande 20 procent senast år 2022.

De höjda målen kan jämföras med den tidigare målsättningen som var att den årliga organiska tillväxten i bolagets nettoomsättning i genomsnitt ska överstiga 30 procent över en konjunkturcykel och att marginalen på resultat före skatt (EBT) långsiktigt ska överstiga 15 procent över en konjunkturcykel. Räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 62 miljoner kronor.

Läs pressmeddelande här.