Investerarwebb

Finansiella mål

Under 2016 förväntas en fortsatt försäljningstillväxt driven av ökad penetration inom segmenten Sport, Livsstil och Hemtextilier. För att säkra denna expansion avser Bolaget att förstärka resurserna, bland annat genom att öka bemanningen. 

Styrelsen för Polygiene har som mål att den årliga organiska tillväxten i Bolagets nettoomsättning i genomsnitt ska överstiga 30 procent över en konjunkturcykel.

Vidare är styrelsens mål att marginalen på resultat före skatt långsiktigt ska överstiga 15 procent över en konjunkturcykel.