Investerarwebb

Advisory Board

Philipp Burgtorf, är styrelseledamot i Bettzeit Group, en av topp-tre största madrassföretag i Europa. Han har varit General Manager Consumer Fabrics Europe på W.L. Gore. Innan dess kom han närmast från posten som General Manager Central Europe på Nike. 

Lars Björk, tidigare CEO och ledamot i styrelsen på techbolaget Qlik. Lars Björk arbetar aktivt i flera företagsstyrelser och investerar bland annat i start-ups främst inom tech-branschen.

Gunnar Bengtsson, docent och vetenskaplig rådgivare. Tidigare Generaldirektör vid två statliga myndigheter Kemikalieinspektionen och Strålskyddsinstitutet samt ordförande för kemikaliesäkerhet globalt och inom OECD.   

Jenny Öijermark, senior kommunikationsrådgivare och VD för pr-byrån JOI communication. Tidigare styrelseordförande för branschorganisationen Svenska PR-företagen.