Investerarwebb

Hur står sig Polygiene mot konkurrenter?

Polygiene är i dag marknadsledande inom segmentet luktkontroll, sett såväl från en teknisk synvinkel som ur ett varumärkesperspektiv.

Bolaget har tagit på sig uppgiften att bygga upp och utveckla kategorin luktkontroll/Polygiene Stay Fresh® i textilmaterial inom en rad segment. Polygiene är global kategoriledare inom Sport & Outdoor och har intagit en ­fördelaktig position i syfte att utöka sitt kategoriledarskap till fler segment.

Bolaget har visat att man kan leverera en trygg helhetslösning till de kläd- och varumärken som innehåller Polygiene, något som ingen konkurrent har förmått att kopiera. Det finns visserligen andra kemikalieleverantörer som rent tekniskt kan leverera ett fungerande preparat, men det är hittills ingen konkurrent som har lyckats bygga upp ett helhetskoncept. Upplägget bygger på noggranna tester längs hela värdekedjan och en kvalitetssäkring av alla olika applikationer. Inom segmentet luktkontroll anses Polygiene av sina partners, såväl upp- och nedströms, som marknads­ledande både ur ett tekniskt och ”co-brand” perspektiv.

Vidare är Polygiene hudsäkert att använda – behandlade plagg ger inte upphov till någon hudirritation och påverkar inte hudens egen bakterieflora. Det finns ingen konkurrent i branschen som byggt ett ”co-brand” inom odörkontroll, som Polygiene. Unikt är också det konsekventa och systematiska upplägg som Polygiene använder i syfte att erbjuda sina kunder ett värdehöjande ”co-branding”. Stora resurser investeras i utbildning av kundernas medarbetare och i marknadsföring i syfte att kontinuerligt öka värdet i varumärket samt de varumärken som använder Polygiene i sina produkter. Genom detta arbete hjälper Polygiene både varumärken och återförsäljare med marknadsföring och med att förmedla ett tydligt kundvärde till konsumenterna. Polygiene erbjuder varumärkena trygghet och mervärde.