Investerarwebb

RÄTTELSE AV KVARTALSRAPPORT

25 februari 2021 Regulatorisk information

Polygiene skickar ut rättelse av kvartalsrapporten som släpptes den 25 februari.

På sidan 4 respektive sidan 14 i proforman för oktober-december 2020 ska den korrekta omsättningen vara 46,4 Mkr istället för 61,2 Mkr. Mellanskillnaden om 14,8 Mkr ska samtidigt dras av från Handelsvaror, vilket ger en bruttomarginal om 66,4%. Orsaken är att interntransaktionen mellan bolagen varit felaktig. Dock blir EBIT i kronor densamma och EBIT marginalen höjs till 14,4 %. Proforman för helår 2020 är korrekt.

Vi beklagar det inträffade och nya versioner finns bifogade detta pressmeddelande samt att tillgå på vår hemsida: ir.polygiene.com.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Nina Forsvall, CFO
Mobil: +46 (0) 72 550 88 11
E-post: nina@polygiene.com

Ulrika Björk, VD
Mobil: +46 (0) 70 921 12 75
E-post: ubj@polygiene.com

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Prenumerera

Årsredovisning 2018

Ladda ner här