Investerarwebb

Polygiene slutför förvärvet av det brittiska additivbolaget Addmaster

08 januari 2021 Regulatorisk information

Polygiene AB (publ) (”Polygiene”) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Addmaster Holdings Limited (”Addmaster”). Transaktionen offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 december 2020.

Polygiene har idag förvärvat och tillträtt samtliga utestående aktier i det brittiska additivbolaget Addmaster, en ledande global leverantör inom antibakteriella additiv för hårda ytor, för en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om totalt cirka 374 miljoner SEK. Köpeskillingen i förvärvet erläggs dels genom en kontantlikvid om cirka 249 miljoner SEK, dels genom en apportemission om totalt 4 564 174 aktier i Polygiene, motsvarande ett värde om cirka 125 miljoner SEK.

För mer information om förvärvet av Addmaster, vänligen se pressmeddelandet från 10 december 2020 då förvärvet offentliggjordes.

Denna information lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl. 20:05 CET.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Prenumerera

Årsredovisning 2018

Ladda ner här