Investerarwebb

Polygiene informerar med anledning av Covid-19

09 april 2020 Regulatorisk information

Trots en stor oro i världen på grund av Corona-utbrottet med långa produktionsuppehåll i Asien som följd, kan Polygiene ändå leverera en positiv tillväxt under första kvartalet 2020. Estimatet för kvartalet visar en tillväxt om 4,3 %.

”Vi gick in i 2020 stärkta av det gedigna arbete vi lagt ner under 2019 med förväntningar om en stark omsättningsökning. Naturligtvis drabbades vår försäljning av det långa uppehållet i framförallt Kina, men även i övriga Asien. Vi har kunnat leverera ut uppskjutna order från februari under mars månad, vilket resulterat i att vissa order hamnat i april istället”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene AB. ”Hittills har vi inte sett några tappade eller minskade order, och försäljningen är fortsatt stark trots logistikproblem under de senaste veckorna. Vi har sett ett enormt ökat intresse för vår produkt som innehar antivirala egenskaper, vilket resulterade i lanseringen av ViralOff i början av april”, avslutar Ulrika Björk.

ViralOffs lansering har varit väldigt framgångsrik och bolaget bedömer att det mycket snart kommer uppföljningsorder till tidigare order för masker och skyddskläder. Säljorganisationen är fullt fokuserad på att ta tillvara alla nya kundförfrågningar avseende ViralOff, och arbetar för högtryck!

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl. 07.30 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com