Investerarwebb

Första ordern för nya Polygiene Odor Capture Technology

24 oktober 2018

Denna första order av Polygiene Odor Capture Technology, kommer från en av företagets större europeiska partners.

Initialt handlar det om en mindre volym som kommer appliceras i ett utökat sortiment som inte behandlas idag. Produktionen förväntas ske under 2019 med lansering under våren 2020. Polygienes båda teknologier kompletterar varandra mycket väl och kan användas både var för sig eller i kombination med varandra.

”Vi har sett ett stort intresse för denna nya teknologi sedan distributionsavtalet tecknades med svenska materialteknikbolaget Prebona i juli 2018. Vi har fått mycket positiv feedback och vi ser en efterfrågan på odor control-behandling som kan fungera som ett komplement till vår välkända och nuvarande teknologi” säger Ulrika Björk, CEO Polygiene. ”Ett flertal tester genomförs just nu hos utvalda partners och min bedömning är att vi snart kommer se ytterligare order komma in”, fortsätter Björk.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: 
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com
Ulrika Björk, VD, Mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com