Investerarwebb

Polygiene polisanmäler före detta VD för grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman

20 juli 2018 Regulatorisk information

Polygiene, global ledare inom luktkontroll, polisanmäler före detta Verkställande Direktören Christian von Uthmann för grovt bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Anmälan lämnades till polismyndigheten i Malmö idag och bolaget inväntar beslut om att förundersökning ska inledas.

Styrelsen och ledningen i Polygiene AB polisanmäler Christian von Uthmann, tidigare VD i bolaget för bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Under perioden 2012 - 2017 misstänks Uthmann, genom att tillförskansa sig privata förmåner på bolagets bekostnad, erhållit en ekonomisk, personlig vinning till ett substantiellt värde om över en halv miljon kronor. Detta har framkommit i en intern utredning som bolaget genomfört i samband med hans uttåg ur bolaget tidigare i år.

”Då tillvägagångssättet varit systematiskt och starka bevis finns, ser vi mycket allvarligt på det som framkommit i utredningen. Detta är inget som påverkar vår verksamhet idag men vi ser ändå ingen annan valmöjlighet än att ta vårt ansvar genom att vidta denna åtgärd. Nu är ärendet överlämnat till berörda myndigheter som får driva processen vidare”, kommenterar Ulrika Björk, VD, Polygiene.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl 15.30 CET

För mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:

Ulrika Björk, VD, mobil: +46 (0) 70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com 

Jonas Wollin, styrelseordförande, mobil +46 (0) 70 634 09 86

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com