Investerarwebb

Polygiene ingår likviditetsgarantiavtal med Erik Penser Bank AB

05 april 2018 Regulatorisk information

Polygiene (publ.) vars aktie POLYG handlas på NASDAQ First North har beslutat att ingå avtal med Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant i enlighet med börsens regelverk för likviditetsgaranti.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska differenser mellan köp och säljkurs. Avtalet börjar gälla torsdagen den 5 april, 2018.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl 08.00 CET.

För mer information, vänligen besök www.ir.polygiene.com eller kontakta:
Bolagets IR på e-post: ir@polygiene.com 
Ulrika Björk, VD, Polygiene. Mobil: + 46 (0)70 921 12 75, e-post: ubj@polygiene.com 

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com