Investerarwebb

Finansiella rapporter

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter. Polygienes räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december (kalenderår). Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

 

 

Polygiene AB (publ.)

Årsredovisning 2018

Ladda ner

Prenumerera