Investerarwebb

Största aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets 10 största aktieägare (av 774 totalt) per den 30 september 2018.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Aktieägare Aktier Procent
Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,60
Clearstream Banking S.A. Luxembourg 1 207 554 5,90
JP Morgan Bank Luxembourg 1 172 000 5,70
Richard Tooby 1 016 350 5,00
JPM Chase NA 940 000 4,60
Jonas Wollin* 853 500 4,20
Aktia Fund Management 846 008 4,10
Lennart Holm* 830 620 4,00
Mats Georgson* 707 000 3,40
Peter Sjösten* 603 000 2,90
Övriga 10 991 168 53,60
Summa 20 516 000 100,0

 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.