Investerarwebb

Största aktieägare

Per den 30 september 2017 hade Polygiene 774 aktieägare. Tabellen nedan visar Bolagets 10 största aktieägare per den 30 september 2017.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Aktieägare Aktier Procent
Richard Tooby* 2 065 800 10,1
JP Morgan Bank Luxembourg 1 923 520 9,4
Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,6
Clearstream Banking S.A. Luxembourg 1 267 714 6,2
JPM Chase NA 940 000 4,6
Christian von Uthmann* 898 978 4,4
Jonas Wollin* 813 500 4,0
Lennart Holm* 800 220 3,9
Aktia Fund Management. 800 000 3,9
Mats Georgson* 707 000 3,4
Övriga 8 950 468 43,4
Summa 20 516 000 100,0

 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.