Investerarwebb

Största aktieägare

Per den 30 september 2017 hade Polygiene 774 aktieägare. Tabellen nedan visar Bolagets 10 största aktieägare per den 30 september 2017.

contact image

Kontakt

Christian von Uthmann, VP New Ventures & Strategies
Tel: + 46 (0)70 3197721
cvu@polygiene.com

Aktieägare Aktier Procent
Richard Tooby* 2 065 800 10,1
JP Morgan Bank Luxembourg 1 923 520 9,4
Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,6
Clearstream Banking S.A. Luxembourg 1 267 714 6,2
JPM Chase NA 940 000 4,6
Christian von Uthmann* 898 978 4,4
Jonas Wollin* 813 500 4,0
Lennart Holm* 800 220 3,9
Aktia Fund Management. 800 000 3,9
Mats Georgson* 707 000 3,4
Övriga 8 950 468 43,4
Summa 20 516 000 100,0

 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.