Investerarwebb

Största aktieägare

Per den 30 september 2016 hade Polygiene 757 aktieägare. Tabellen nedan visar Bolagets 10 största aktieägare per den 30 september 2016.

contact image

Kontakt

Christian von Uthmann, CEO
Tel: + 46 (0)70 3197721
cvu@polygiene.com

Aktieägare Aktier Procent
JP Morgan Bank Luxembourg 2 910 061 14,2
Richard Tooby* 2 065 800 10,1
Nomura Securities Co Ltd Japan 1 500 000 7,3
Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,6
Clearstream Banking S.A. Luxembourg 979 623 4,8
Christian von Uthmann* 871 978 4,3
Jonas Wollin* 813 500 4,0
Lennart Holm* 800 220 3,9
Mats Georgson* 707 000 3,4
Roosgruppen AB 691 741 3,4
Övriga 7 827 277 38,2
Summa 20 516 000 100,0

 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.