Investerarwebb

Största aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna Q2 2020.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

 

 

Aktieägare Aktier Procent
Håkan Lagerberg* 2 326 573 11,3%
Svanberg & Co Invest 1 055 749 5,1%
JPM Chase NA  940 000 4,6%
Avanza Pension 876 022 4,3%
Jonas Wollin* 874 500 4,3%
Mats Georgson* 755 135 3,7%
SIX SIS AG   724 542 3,5%
Peter Sjösten* 603 000 2,9%
Clearstream Banking S.A. 587 569 2,9%
Nomura Securities CO Ltd 560 000 2,7%
Övriga 11 212 910 54,7%
Summa 20 516 000 100,0%


* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.