Investerarwebb

Största aktieägare

Tabellen nedan visar bolagets 10 största aktieägare (av 790 totalt) per den 31 mars 2018.

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Aktieägare Aktier Procent
Richard Tooby* 2 065 800 10,1
JP Morgan Bank Luxembourg 1 375 661 6,7
Erik A i Malmö AB 1 348 800 6,6
Clearstream Banking S.A. Luxembourg 1 332 847 6,5
JPM Chase NA 940 000 4,6
Aktia Fund Management 846 008 4,1
Jonas Wollin* 813 500 4,0
Lennart Holm* 800 220 3,9
Mats Georgson* 707 000 3,4
Nomura Securities Co Ltd 560 000 2,7
Övriga 9 716 164 47,4
Summa 20 516 000 100,0

 

* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt uppgifter kända för bolaget.