Investerarwebb

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Polygiene har sedan Bolaget bildades förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell.

Polygiene har sedan Bolaget grundades 2006 till och med 2013 genomfört ett flertal nyemissioner till ett sammantaget belopp om drygt 40 miljoner kronor. För att möjliggöra ökade satsningar på marknad och försäljning samt för att öka antalet aktieägare inför listningen i mars 2016 genomfördes i december 2015 en nyemission riktad till ett hundratal utvalda affärsänglar och privatpersoner. Denna riktade nyemission uppgick till 22,5 miljoner kronor och skedde till en kurs av 7,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en ”pre-money”-värdering om cirka 122 miljoner kronor (motsvarande en ”post-money”-värdering av cirka 145 miljoner kronor).

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

År Åtgärd Förändring aktiekapital (SEK) Ack. aktiekapital (SEK) Förändring (antal aktier) Ack.
antal aktier
Kvotvärde (SEK)
2005 Nybildning 100 000 100 000 1 000 1 000 100
2006 Nyemission 200 000 300 000 2 000 3 000 100
2006 Nyemission 842 500 1 142 500 8 425 11 425 100
2007 Nyemission 476 200 1 618 700 4 762 16 187 100
2010 Nyemission 1 060 700 2 679 400 10 607 26 794 100
2011 Nyemission 753 900 3 433 300 7 539 34 333 100
2011 Nyemission 1 512 900 4 946 200 15 129 49 462 100
2011 Nyemission 1 206 500 6 152 700 12 065 61 527 100
2012 Nyemission 468 000 6 620 700 4 680 66 207 100
2012 Minskning aktiekapital –3 575 178 3 045 522 0 66 207 46
2012 Minskning aktiekapital –1 721 382 1 324 140 0 66 207 20
2012 Nyemission 287 460 1 611 600 14 373 80 580 20
2013 Nyemission 20 000 1 631 600 1 000 81 580 20
2015 Aktieuppdelning 200:1 1 631 600 16 234 420 16 316 000 0,10
2015 Nyemission 300 000 1 931 600 3 000 000 19 316 000 0,10
2016 Nyemission 120 000 2 051 600 1 200 000 20 516 000 0,10