Investerarwebb

Aktien

Polygienes aktie handlas på First North under kortnamnet POLYG med första dag för handel 14 mars 2016. 

contact image

Kontakt

Christian von Uthmann, CEO
Tel: + 46 (0)70 3197721
cvu@polygiene.com

Aktien har ISIN-kod SE0007692157. Polygienes ICB-klassificering är 1300 Chemicals. Aktiegrafen kommer uppdateras när handel startar på första handelsdag.