Investerarwebb

Aktien

Polygienes aktie handlas på First North under kortnamnet POLYG med första dag för handel 14 mars 2016. 

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Aktien har ISIN-kod SE0007692157. Polygienes ICB-klassificering är 1300 Chemicals. Aktiegrafen kommer uppdateras när handel startar på första handelsdag.