Investerarwebb

Investerare

Här kommer vi löpande att presentera årsredovisningar och delårsrapporter.

Polygienes räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i februari, maj, augusti och november.

Årsstämma 2019

 

contact image

Kontakt:

Ulrika Björk, CEO
Tel: 070 92 11 275
ulrika@polygiene.com 

Prenumerera

Polygiene AB (publ.)

Årsredovisning 2018

Ladda ner